Prehlásenie o nakladaní s osobnými údajmi

/Prehlásenie o nakladaní s osobnými údajmi

Užívateľ prejavil súhlas zaškrtnutím políčka pred odoslaním formulára, kde bol jednoznačne informovaný o možnosti prejavenia súhlasu so spracovaním osobných údajov a tiež odkázaný na tento dokument a vyzvaný k jeho prečítanie.

Majiteľ webu JK SPED IČ: 04417097prohlašuje, že na základe prejaveného súhlasu užívateľa webu Spracovávané osobné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • IP adresa

Na tieto účely:

  • Zber údajov o klientoch, ich oslovenie za účelom marketingového či komerčných oznámení.

Na dobu:

  • Po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná pre naplnenie účelu ich spracovania.

K vyššie uvedeným údajom budú mať prístup nasledovné subjekty a osoby:

  • Správca: JK SPED IČ: 04417097
  • Partnerská firma: JK SPED s.r.o. IČO: 06672965
  • Spracovateľ: Michal Macák – emline.cz, IČO: 75269872 (webmaster)

Prístup k dátam je užívateľovi umožnený na základe žiadosti zaslanej na email majiteľa webe:

Výpis dát, ktoré sú o ňom evidované mu bude zaslaný na email, ktorý majiteľ eviduje. Na rovnakom emailu je možné požiadať o vymazanie dát, zabudnutie, alebo úpravu dát a rozsahu súhlasu.

Osobné údaje z tohto webu budú uchovávané v jeho databáze, ktorá je prístupná iba cez zabezpečený protokol HTTPS so zabezpečeným certifikátom.

Cookies s osobnými údajmi používateľov sa na tomto webe neukladajú.

CzechEnglishGermanRussianSlovak